Så här kontrollerar du om din vinkelslip berörs:

1. Kontrollera om du har en apparat av någon av de berörda modellerna:

Följande modeller kan vara berörda: Apparater tillverkade i Ryssland i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000. Du kan läsa av vilken modell du har direkt på verktyget (exakt var ser du på bilden nedan).

Om du har en apparat av någon av de modeller som anges, kan din apparat påverkas. För att kontrollera detta, gå vidare till steg 2. Om din apparat inte är någon av dessa modeller påverkas den inte. VIKTIGT: Ägare av modellen GWS 24-230 JVX Professional med bromsar, vars vinkelslip – oavsett produktionsperiod – reparerades mellan januari och november 2016, ta direkt kontakt med vår servicetelefon.

2. Kontrollera om din apparat berörs:

Ange apparat- och serienummer för din vinkelslip i följande kontrollformulär. Var på apparaten du hittar dessa visas i följande bild. Observera att båda fälten måste vara ifyllda.

VARNING!

Tyvärr är din vinkelslip berörd av detta. Du kan från och med nu inte använda den eller lämna den vidare. För byte av apparaten, ta kontakt med oss på !!!!!LINK.

Din vinkelslip berörs INTE.

Du kan fortsätta att använda den som vanligt.