Kështu kontrolloni nëse bëhet fjalë për smeriluesin tuaj këndor:

1. Kontrolloni nëse keni një pajisje që i përket modeleve në fjalë:

Mund të përfshihen modelet e mëposhtme: Modelet e prodhuara në Rusi të serive GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 dhe PWS 2000. Modelin që dispononi, mund ta lexoni direkt në pajisje (vendin e saktë shiheni në figurën e mëposhtme).

Nëse keni një pajisje të modelit të listuar, pajisja juaj mund të jetë e përfshirë. Për ta provuar këtë, lutemi kaloni në hapin 2. Nëse pajisja juaj nuk bën pjesë në asnjërën nga këto modele, pajisja juaj nuk është e përfshirë. E RËNDËSISHME: Zotërues të modeleve GWS 24-230 JVX Professional me frena, smeriluesi këndor i të cilëve është riparuar nga në periudhën janar deri nëntor 2016, ju lutemi kontaktoni patjetër direkt me linjën pa pagesë të shërbimit tonë.

2. Kontrolloni nëse bëhet fjalë për pajisjen tuaj:

Ju lutemi vendosni pajisjet- dhe numrin serial të smeriluesit tuaj këndor në formularin e mëposhtëm të kontrollit. Për të parë se ku mund t'i gjeni këto të dhëna tek pajisja juaj, shihni figurën e mëposhtme. Ju lutemi kini parasysh që t'i plotësoni të dyja fushat.

KUJDES!

Smeriluesi juaj këndor fatkeqësisht është i përfshirë. Nga ky koment, nuk duhet ta përdorni më apo t'ia kaloni të tjerëve. Për ndërrimin e pajisjes, ju lutemi na kontaktoni në !!!!!LINK.

Smeriluesi juaj këndor NUK është i përfshirë.

Ju mund të vazhdoni ta përdorni atë normalisht.