Nasledujúcim spôsobom overíte, či sa uvedené upozornenie týka vašej uhlovej brúsky:

1. Skontrolujte, či máte náradie príslušných modelov:

Môže sa to týkať nasledujúcich modelov: V Rusku vyrobené náradie sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 a PWS 2000. Priamo na náradí nájdete uvedené, ktorý model máte (na nasledujúcom obrázku vidíte, kde presne).

Ak máte náradie modelov, ktoré sú na zozname, môže sa uvedené upozornenie týkať vášho náradia. Overíte si to v kroku 2. Ak vaše náradie nepatrí ani k jednému z týchto modelov, uvedené upozornenie sa netýka vášho náradia. DÔLEŽITÉ: Majitelia modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou, ktorých uhlové brúsky, bez ohľadu na výrobné obdobie, boli opravované od januára do novembra 2016, v každom prípade sa spojte priamo s našou servisnou linkou.

2. Skontrolujte, či sa uvedené upozornenie týka vášho náradia:

Prosím, zaznamenajte číslo náradiasériové číslo vašej uhlovej brúsky do nasledovného kontrolného formulára. Na obrázku je zobrazené, kde na náradí ich nájdete. Prosím, nezabudnite, že obidve polia musia byť vyplnené.

POZOR!

Uvedené sa, žiaľ, týka vašej uhlovej brúsky. Odteraz ju už nesmiete používať alebo postúpiť ďalším osobám. Pri výmene náradia sa s nami spojte na !!!!!LINK.

Uvedené sa NETÝKA vašej uhlovej brúsky.

Môžete ju aj naďalej používať ako zvyčajne.