Lai pārbaudītu, vai tas attiecas uz jūsu leņķa slīpmašīnu, rīkojieties šādi:

1. Pārbaudiet, vai jums pieder iesaistītā modeļa ierīce.

Atsaukums attiecas uz šādiem modeļiem: Krievijā ražotas GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 un PWS 2000 sērijas ierīces. Savas ierīces modeļa nosaukumu skatiet tieši uz ierīces (precīza vieta parādīta tālāk redzamajā attēlā).

Ja jums pieder kāds no augstāk norādīto modeļu instrumentiem, uz to var attiekties šeit minētais drošības pasākums. Lai par to pārliecinātos, lūdzam pāriet uz soli 2. Ja jūsu instruments nepieder ne pie viena no šiem modeļiem, tas nozīmē, ka šis drošības pasākums uz to neattiecas. SVARĪGI! Modeļa GWS 24-230 JVX Professional ar bremzi īpašniekiem, ja viņu leņķa slīpmašīna neatkarīgi no tās izgatavošanas datuma ir remontēta laika posmā no 2016. gada janvāra līdz novembrim, noteikti tieši jāsazinās ar mūsu servisa tālruņa dienestu.

2. Pārbaudiet, vai uz jūsu instrumentu attiecas augšminētais drošības pasākums.

Ierakstiet savas leņķa slīpmašīnas izstrādājuma un sērijas numuru tālāk pieejamajā pārbaudes veidlapā. Tālāk redzamajā attēlā parādīts, kur tie ir norādīti uz jūsu instrumenta. Lūdzam atcerēties, ka ir jāaizpilda abi lauki.

UZMANĪBU!

Diemžēl atsaukums attiecas uz jūsu leņķa slīpmašīnu. No šā brīža jūs to vairs nedrīkstat lietot vai nodot tālāk. Lai nomainītu ierīci, sazinieties ar mums pa tālruni !!!!!LINK.

Atsaukums NEATTIECAS uz jūsu leņķa slīpmašīnu.

Jūs varat turpināt tā lietošanu parastajā veidā.