Nii kontrollite, kas see puudutab teie nurklihvmasinat.

1. Kontrollige, kas teie seade kuulub kõnealuste mudelite nimekirja.

Potentsiaalselt asjassepuutuvad mudelid on järgmised. Venemaal valmistatud seadmed seeriatest GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 ja PWS 2000. Oma seadme mudelit saate vaadata otse seadmelt (kust täpselt, seda näete järgmiselt pildilt).

Kui teie seade on loetletud mudelite hulgas, võib teie seade olla asjassepuutuv. Selle kontrollimiseks jätkake 2. sammuga. Juhul kui teie seade ei kuulu loetletud mudelite hulka, ei puuduta see ohutusteave teie seadet. OLULINE! Kellel on piduriga mudel GWS 24-230 JVX Professional, kelle nurklihvmasinat (tootmisaeg ei oma siin tähtsust) parandati ajavahemikus jaanuarist kuni novembrini 2016, võtke palun igal juhul ühendust otse meie teeninduse abitelefoniga.

2. Kontrollige, kas see puudutab teie seadet.

Palun kirjutage oma nurklihvmasina seadmenumber ja seerianumber järgmisele kontrollankeedile. Järgmiselt pildilt näete, kus see teie seadmel asub. Arvestage, et täita tuleb mõlemad väljad.

TÄHELEPANU!

Teie nurklihvmasin on kahjuks asjassepuutuv. Te ei tohi seda enam kasutada ega teistele edasi anda. Seadme väljavahetamiseks võtke meiega ühendust !!!!!LINK teel.

Teie nurklihvmasin EI ole asjassepuutuv.

Te võite seda edasi kasutada.