Na sljedeći način možete provjeriti da li se upozorenje odnosi i na vašu brusilicu:

1. Provjerite da li je vaš model uređaja među zahvaćenima:

Mogu biti zahvaćeni sljedeći modeli: Uređaji proizvedeni u Rusiji, serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 i PWS 2000. Model možete očitati direktno na uređaju (tačno mjesto možete pronaći na sljedećoj slici).

Ako model vašeg uređaja spada među navedene, upozorenje bi se moglo odnositi na njega. Da biste to provjerili, nastavite s 2. korakom. Ako vaš uređaj ne spada ni u jedan od navedenih modela, na njega se upozorenje ne odnosi. VAŽNO: Vlasnici modela GWS 24-230 JVX Professional s kočnicom, čije su kutne brusilice bile na popravku između januara i novembra 2016. bez obzira na vrijeme proizvodnje, obratite nam se u svakom slučaju na naš besplatni telefon.

2. Provjerite da li je zahvaćen vaš uređaj:

Unesite broj uređaja i serijski broj kutne brusilice u sljedeći ispitni formular. Na sljedećoj slici možete vidjeti gdje se oni nalaze na uređaju. Imajte na umu da treba ispuniti oba polja.

PAŽNJA!

Vaša kutna brusilica je nažalost zahvaćena. Odmah prekinite s korištenjem ili ustupanjem drugima. Da biste zamijenili uređaj, obratite nam se na broj !!!!!LINK.

Vaša kutna brusilica NIJE zahvaćena.

Možete je nastaviti normalno koristiti.