Haýyş, belgi bilen bellenen ýerleri dolduryň*. Sag boluň!

Bellik: Bize ÿollan maglumatlaryñyz, uly burç ÿylmaÿjylary abatlamak ÿa-da çalyşyp bermek maksady bilen siziñ bilen habarlaşmak üçin Robert Bosch Power Tools GmbH ugradylar.