Viktig säkerhetsinformation

Ägare av vinkelslipar i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000 från produktionsperioden juni till augusti 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016 ombes att beakta följande: Dessa apparater får från och med nu inte längre användas eller lämnas vidare. Berörda apparater kommer att repareras eller bytas ut utan kostnad. Under följande länk hittar du Säkerhetsanvisning.

Så här kontrollerar du om din vinkelslip berörs:

1. Kontrollera om du har en apparat av någon av de berörda modellerna:

Följande modeller kan vara berörda: Apparater tillverkade i Ryssland i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000. Du kan läsa av vilken modell du har direkt på verktyget (exakt var ser du på bilden nedan).

Om du har en apparat av någon av de modeller som anges, kan din apparat påverkas. För att kontrollera detta, gå vidare till steg 2. Om din apparat inte är någon av dessa modeller påverkas den inte. VIKTIGT: Ägare av modellen GWS 24-230 JVX Professional med bromsar, vars vinkelslip – oavsett produktionsperiod – reparerades mellan januari och november 2016, ta direkt kontakt med vår servicetelefon.

2. Kontrollera om din apparat berörs:

Ange apparat- och serienummer för din vinkelslip i följande kontrollformulär. Var på apparaten du hittar dessa visas i följande bild. Observera att båda fälten måste vara ifyllda.

Vår kostnadsfria servicetelefon är tillgänglig enligt följande: +46 8 750 16 00

Måndag - Fredag, 08:00 till 17:00 kl