Važna bezbednosna napomena

Vlasnici ugaonih brusilica serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 i PWS 2000 iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2016. godine kao i modela GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom perioda proizvodnje od februara do oktobra 2016. godine, mole se da obrate pažnju na sledeće: Ovi uređaji se od sada ne smeju više koristiti ili dalje prosleđivati. Uređaji na koje se to odnosi biće besplatno popravljeni ili zamenjeni. Na sledećem linku pronaći ćete Bezbednosna napomena.

Ovako ćete proveriti, da li se to odnosi na vašu ugaonu brusilicu:

1. Proverite da li posedujete neki od modela na koje se to odnosi:

To se može odnositi na sledeće modele: U Rusiji proizvedene uređaje serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 i PWS 2000. Koji model posedujete možete direktno pročitati na uređaju (gde tačno, pogledajte sledeću sliku).

Ako posedujete neki od navedenih modela, vaš uređaj može biti jedan od onih na koje se to odnosi. Da bi ovo proverili nastavite sa korakom 2. Ako vaš uređaj ne pripada nijednom od ovih modela, onda se to ne odnosi na vaš uređaj. VAŽNO: Vlasnicima modela GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom, kojima je ugaona brusilica popravljana između januara i novembra 2016. godine, u svakom slučaju molimo kontaktirajte direktno našu besplatnu dežurnu servisnu liniju.

2. Proverite da li se to odnosi na vaš uređaj:

Molimo vas da unesete broj uređaja i serijski broj vaše ugaone brusilice u sledeći formular za proveru. Na sledećoj slici možete videti gde možete da ih pronađete na uređaju. Molimo vas da imate na umu da oba polja moraju biti popunjena.

Naša dežurna besplatna* servisna linija je dostupna kao što sledi: +381 11 2052600

Ponedeljak do petka: 08.00 do 20.00 sati

* Poziv je besplatan za pozivaoce koji imaju paušalnu stopu za fiksni telefon. Svi ostali pozivaoci plaćaju samo lokalnu ili međugradsku stopu tarifu telefonske kompanije.