Dôležité bezpečnostné upozornenie

Prosíme majiteľov uhlových brúsok sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 a PWS 2000 z výrobného obdobia od júna do augusta 2016 a modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou z výrobného obdobia od februára do októbra 2016, aby rešpektovali nasledovné: Toto náradie sa odteraz už nesmie používať alebo postúpiť ďalším osobám. Toto náradie bude bezplatne opravené alebo vymenené. Pod nasledujúcim odkazom nájdete Bezpečnostné upozornenie.

Nasledujúcim spôsobom overíte, či sa uvedené upozornenie týka vašej uhlovej brúsky:

1. Skontrolujte, či máte náradie príslušných modelov:

Môže sa to týkať nasledujúcich modelov: V Rusku vyrobené náradie sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 a PWS 2000. Priamo na náradí nájdete uvedené, ktorý model máte (na nasledujúcom obrázku vidíte, kde presne).

Ak máte náradie modelov, ktoré sú na zozname, môže sa uvedené upozornenie týkať vášho náradia. Overíte si to v kroku 2. Ak vaše náradie nepatrí ani k jednému z týchto modelov, uvedené upozornenie sa netýka vášho náradia. DÔLEŽITÉ: Majitelia modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou, ktorých uhlové brúsky, bez ohľadu na výrobné obdobie, boli opravované od januára do novembra 2016, v každom prípade sa spojte priamo s našou servisnou linkou.

2. Skontrolujte, či sa uvedené upozornenie týka vášho náradia:

Prosím, zaznamenajte číslo náradiasériové číslo vašej uhlovej brúsky do nasledovného kontrolného formulára. Na obrázku je zobrazené, kde na náradí ich nájdete. Prosím, nezabudnite, že obidve polia musia byť vyplnené.

Naša servisná horúca linka je dostupná takto:+421 248 703 888

Pre volanie platia bežné sadzby.

Pondelok až Piatok, 08:00 až 17:00 hod.