Važna bezbjednosna napomena

Vlasnici ugaonih brusilica serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 i PWS 2000 iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2016. godine kao i modela GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom perioda proizvodnje od februara do oktobra 2016. godine, mole se da obrate pažnju na sljedeće: Ovi uređaji se od sada ne smiju više koristiti ili dalje prosljeđivati. Uređaji na koje se to odnosi biće besplatno popravljeni ili zamijenjeni. Na sljedećem linku pronaći ćete Bezbjednosna napomena.

Ovako ćete provjeriti, da li se to odnosi na Vašu ugaonu brusilicu:

1. Provjerite da li posjedujete neki od modela na koje se to odnosi:

To se može odnositi na sljedeće modele: U Rusiji proizvedene uređaje serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 i PWS 2000. Koji model posjedujete možete direktno pročitati na uređaju (gdje tačno, pogledajte sljedeću sliku).

Ako posjedujete neki od navedenih modela, Vaš uređaj može biti jedan od onih na koje se to odnosi. Da bi ovo provjerili nastavite sa korakom 2. Ako Vaš uređaj ne pripada nijednom od ovih modela, onda se to ne odnosi na Vaš uređaj. VAŽNO: Vlasnicima modela GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom, kojima je ugaona brusilica popravljana između januara i novembra 2016. godine, u svakom slučaju molimo kontaktirajte direktno našu besplatnu dežurnu servisnu liniju.

2. Provjerite da li se to odnosi na Vaš uređaj:

Molimo Vas da unesete broj uređaja i serijski broj Vaše ugaone brusilice u sljedeći formular za provjeru. Na sljedećoj slici možete vidjeti gdje možete da ih pronađete na uređaju. Molimo Vas da imate na umu da oba polja moraju biti popunjena.

Da biste nas kontaktirali, molimo koristite formular za kontakt.

Do formulara za kontakt