Fampitandremana momba ny fampiasana ny fitaovana

Ireo manana Meuleuse d’Angle Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 sy PWS 2000 vita tao anelanelan’ny volana Jiona ka hatramin’ny Aogositra 2016, môdely GWS 24-230 JVX Professionnel, miaraka amin’ny hisatra izay natonta tao anelanelan’ny volana Febroary ka hatramin’ny Octobra 2016 dia iangaviana mba handray ho zava-dehibe an’izao ho lazaina manaraka izao: Tsy azo ampiasaina intsony ireo fitaovana ireo na koa omena olon-kafa. Mandray an-tànana ny fanamboarana ny simba na tsy mety amin’ireo fitaovana ireo izahay, ary maimaimpoana izany. Ampiasao ity rohy manaraka ity raha hijery ny Fampitandremana momba ny fampiasana ny fitaovana.

Ahoana no ahalalana fa misy tsy fetezana ny Meuleuse d’Angle-anao:

1. Mariho raha isan’ireo môdely misy tsy fetezana ny fitaovana anananao:

Mety misy tsy fetezany ireto môdely manaraka ireto: Meuleuse d’ Angle Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 sy PWS 2000 vita Rosia. Jereo fa voamarika amin’ilay fitaovana anananao ny môdely misy azy (araho izay voatondro araka ity sary manaraka ity dia ho hainao ny mamantatra izany).

Raha manana fitaovana mitovy môdely amin’ireo voasoratra ireo ianao dia isan’ireo misy tsy fetezana ilay fitaovana ampiasainao. Araho ny fitsipika faha 2 ary mariho raha misy tsy mety ilay izy. Tsy voakasik’ity filazana ity kosa ny fitaovana ampiasainao raha tsy anisan’ireo môdely voalaza etsy ambony ireo. FANAMARIHANA: Ireo manana fitaovana môdely GWS 24-230 JVX Professionnel misy hisatra, na oviana na oviana ny daty nanamboarana azy, kanefa nasiana fanamboarana tao anelanelan’ny volana Janaary ka hatramin’ny Novambra 2016 dia iangaviana mba hiantso avy hatrany ny nomerao fandraisana fitarainana.

2. Mariho raha misy tsy fetezana ny fitaovanao:

Ampidiro ny nomerao amantarana ilay Meuleuse d’Angle sy ny numéro de série-any amin’ity pejy fanamarihana fitaovana manaraka ity. Tsy maintsy fenoina daholo ireo fizarana roa ireo. Tsy maintsy fenoina daholo ireo fizarana roa ireo.

Ampiasao ny pejy fifandraisana raha hifandray aminay.

Pejy natao ho fenoina momba ny fifandraisana