Svarbus saugos nurodymas

GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 ir PWS 2000 serijų kampinių šlifuoklių, pagamintų laikotarpiu nuo 2016 m. birželio mėn. iki rugpjūčio mėn., bei GWS 24-230 JVX Professional modelio prietaisų su stabdžiu, pagamintų laikotarpiu nuo 2016 m. vasario mėn. iki spalio mėn., savininkų prašome laikytis toliau pateikto nurodymo: aukščiau išvardytus prietaisus nuo šio momento draudžiama toliau naudoti arba perduoti kitiems asmenims. Prietaisai, kuriems taikomas šis nurodymas, bus nemokamai sutaisyti arba pakeisti kitais. Toliau pateikiamoje nuorodoje rasite Saugos nuoroda.

Patikrinti, ar jūsų kampiniam šlifuokliui taikoma ši saugos priemonė, galite taip:

1. Patikrinkite, ar turimam prietaiso modeliui taikomas saugos nurodymas:

Susiję gali būti šie modeliai: Rusijoje pagaminti GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 ir PWS 2000 serijų prietaisai. Informaciją, koks yra jūsų turimas modelis, galite rasti ant prietaiso (tikslią vietą žr. toliau pateiktame paveikslėlyje).

Jei turite vieno iš išvardintųjų modelių prietaisą, jam gali būti taikoma ši saugos priemonė. Norėdami tai patikrinti, atlikite 2 veiksmą. Jei jūsų prietaiso modelio nėra išvardytųjų sąraše, jūsų prietaisui ši saugos priemonė netaikoma. SVARBU: GWS 24-230 JVX Professional modelio su stabdžiu savininkus, kurių kampiniai šlifuokliai buvo taisomi laikotarpiu nuo 2016 m. sausio mėn. iki lapkričio mėn., nepriklausomai nuo prietaisų pagaminimo datos, bet kuriuo atveju prašome susisiekti su mūsų techninės priežiūros informacinės tarnybos karštąja linija.

2. Patikrinkite, ar jūsų prietaisas susijęs:

Toliau pateiktame tikrinimo formuliare prašome įrašyti jūsų kampinio šlifuoklio prietaiso numerį ir serijos numerį. Kur šią informaciją rasti ant jūsų prietaiso, žiūrėkite toliau pateiktame paveikslėlyje. Atminkite, kad abu laukeliai turi būti užpildyti.

Mūsų techninės priežiūros informacinės tarnybos karštoji linija pasiekiama tokiu laiku:+370 37713352

Skambinant taikomi įprastiniai mokesčiai.

Pirmadienį – Penktadienį : 09:00 iki 17:00 val.