* Менен белгиленген бардык милдеттүү түрдө толтурулатурган графаларды толтургула. Ырахмат!

Эскертүү: Сиз берген маалымат Robert Bosch Power Tools GmbH жиберилет эгерде сиз менен чоң бурчтук жалтыратуучу машинелерди кампаниянын алкагында оңдоо же алмаштыруу боюнча байланышка чыгуу керек болсо.