უსაფრთხოების ტექნიკის მნიშვნელოვანი მითითება

კუთხოვანი საშლიფოვკე მანქანის რომელთა სერიული ნომრებია GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 და PWS 2000, ნაწარმია 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდში, GWS 24-230 JVX Professional მოდელის მუხრუჭით, ნაწარმია 2016 წლის თებერლვიდან ოქტომბრამდე პერიოდში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ. ამ წუთიდან დაწყებული ამ ინსტრუმენტების შემდგომი გამოყენება ან გადაცემა/გადაყიდვა არ არის ნებადართული. პოტენციურად გაუმართავი მანქანები შეკეთებული იქნება ან შეიცვლება უფასოდ. ამ ბმულზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მითითება უსაფრთხოების ტექნიკასთან დაკავშირებით.

აქ შეგიძლიათ გადაადმოწმოთ ეხება თუ არა ეს ინფორმაცია თქვენს ინსტრუმენტს.

1. შეამოწმეთ გაქვთ თუ არა თქვენ მითითებული მოდელის ინსტრუმენტი.

შესაძლებელია შემდეგი მოდელების გაუმართაობა რუსეთში წარმოებული GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 და PWS 2000 სერიული ნომრებით, თქვენი ინსტრუმენტის მოდელი მითითებულია უშუაოდ ინსტრუმენტზე (მარკირების ზუსტი განთავსება ნახეთ შემდეგ ფოტოზე).

თუ თქვენ ფლობთ ინსტრუმენტს მოდელების მითითებული სიიდან, მაშინ ეს შესაძლოა ეხებოდეს თქვენს ინსტრუმენტს რათა შეამოწმოთ ეს, განაგრძეთ მე-2 ნაბიჯთან თუ თქვენი ინსტრუმენტი არ ეკუთვნის მითითებული მოდელებიდან არც ერთს, მაშინ მოცემული ინფორმაცია თქვენს ინსტრუმენტს არ ეხება. მნიშვნელოვანია: GWS 24-230 JVX Professional მუხრუჭით მოდელის მფლობელებს, (წარმოების თარიღის მიუხედავად), რომლებმაც შეაკეთეს თავიანთი კუთხოვანი საშლიფოვკე მანქანა 2016 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე პერიოდში, გთხოვთ მიმართოთ ჩვენს ტექნიკურ სამსახურს, ცხელ ხაზზე.

2. შეამოწმეთ ეხება თუ არა ეს ინფორმაცია თქვენს ინსტრუმენტს

შეიყვანეთ თქვენი კუთხოვანი საშლიფოვკე მანქანის ინსტრუმენტის ნომერი და სერიული ნომერი შემდგომ ფორმაში. ამ ნომრების მდებარეობა ინსტრუმენტზე ნახეთ მოყვანილ გამოსახულებაზე. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ორივე ველი უნდა იყოს შევსებული.

ჩვენთან დაკავშირებისთვის, გთხოვთ შეავსეთ უკუკავშირის ფორმა

უკუკავშირის ფორმაზე