Důležité bezpečnostní upozornění

Žádáme vlastníky úhlových brusek sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 a PWS 2000 z výrobního období od června do srpna 2016, modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou z výrobního období od února do října 2016 a dále brusek GWS 24-230 JVX Professional opravených v období od ledna do listopadu 2016, aby se řídili následujícím: Tato nářadí se s okamžitou platností nesmí používat ani předávat dál. Nářadí, kterého se to týká, bude bezplatně opraveno nebo vyměněno. Na následujícím odkazu najdete Bezpečnostní upozornění.

Takto zkontrolujete, zda se to týká vaší úhlové brusky:

1. Zkontrolujte, zda nemáte některý z následujících modelů nářadí:

Může se to týkat následujících modelů: V Rusku vyrobené nářadí sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 a PWS 2000. To, který model máte, můžete zjistit přímo na nářadí (kde přesně, vidíte na následujícím obrázku).

Pokud máte některý model nářadí ze seznamu, může se ho to týkat. Abyste to zkontrolovali, pokračujte krokem 2. Pokud vaše nářadí nepatří k žádnému z těchto modelů, netýká se ho to. DŮLEŽITÉ: Vlastníci modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou, jejichž úhlová bruska byla bez ohledu na datum výroby opravena v období od ledna do listopadu 2016, kontaktujte prosím v každém případě naši servisní horkou linku.

2. Zkontrolujte, zda se to týká vašeho nářadí:

Zadejte prosím číslo nářadísériové číslo vaší úhlové brusky do následujícího kontrolního formuláře. Na následujícím obrázku vidíte, kde je na svém nářadí najdete. Upozorňujeme, že musí být vyplněná obě políčka.

Pokud bylo vaše nářadí (pouze model GWS 24-230 JVX Professional) opraveno v období od ledna do listopadu 2016, v každém případě prosím kontaktujte přímo naši bezplatnou servisní horkou linku na +420 261 300 999.

Naše servisní horká linka je k dispozici následovně:+420 261 300 999

Pro volání platí běžné tarify.

Pondělí až Pátek, 08:00 až 20:00 hod.